Добре дошли

"ВАГ Трейд" ЕООД е търговско дружество, специализирано в доставки на:

   • стоманени тръби за магистрални газопроводи 
   • полиетиленови тръби - за вътрешно градски газопроводи
   • стоманени тръби за водни централи и водопроводи
   • квадратни и правоъгълни стоманени профили за тежки метални конструкции
   • поцинковани и черни хидроизпитани тръби. 


Фирмата е ексклузивен представител на завода за стоманени тръби и профили " ФЗЦ 11-ти Октомври " в гр. Куманово, Македония. През последните години фирмата основен доставчик на над 500 км магистрални газопроводи по проектите Силистра-Добрич и Русе-Гюргево, Стара Загора - Казанлък, Стара Загора - Димитровград - Гълъбово - Раднево, както и други за други по-малки газопроводи, където главен възложител са " Булгатрансгаз " ЕАД, "Технотерм Инженеринг" и др.

Спортните зали " Арена Армеец ", " Арена Ботевград ", СОК" Камчия ", "Арена Самоков" и др. са изградени с доставени от ВАГ Трейд стоманени горещоформовани тръби и профили.

В Русия - конструкцията на Чашата на Олимпийския огън в Сочи и спортен комплекс"Минералные воды" са основно доставка на ВАГ Трейд.


"ВАГ Трейд" ЕООД предлага консултантски услуги за разработване, внедряване и поддръжка на системи за управление в съответствие с международните стандарти:

 • БДС EN ISO 9001:2008 Система за управление на качеството;
 • БДС EN ISO 14001:2004 Система за управление на околната среда;
 • BS OHSAS 18001:2007 Система за управление на здравето и безопасността при работа;
 • БДС EN ISO / IEC 27001:2017 Система за управление на сигурността на информацията.


"ВАГ Трейд" ЕООД предлага и консултантски услуги, свързани с постигане и поддържане на съответствие с GDPR – Общия Европейски регламент за защита на личните данни:

 • GAP Анализ – оценка на съответствието с изискванията на GDPR. Препоръки и мерки за прилагане на изискванията;
 • Консултации, разработване и внедряване на процеси, процедури и политики за прилагане и изпълнение на изискванията на GDPR;
 • Интегриране на изискванията със съществуващи системи за управление.


"ВАГ Трейд" ЕООД разполага с екип от високо квалифицирани консултанти и експерти. Ползва и подизпълнители.